Vul de 4 cijfers van uw postcode in.

Disclaimer

Disclaimer

Dr. Vinyl heeft de content op deze website met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Tevens kan Dr. Vinyl Nederland ten alle tijden, zonder opgaaf van redenen of kennisgeving de content aanvullen of wijzigen. De informatie verstrekt door Dr. Vinyl is auteursrechtelijk beschermd en mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Vinyl Nederland worden verspreid.

Dr. Vinyl Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op www.drvinyl.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Dr. Vinyl Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Dr. Vinyl Nederland, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.drvinyl.nl te kunnen raadplegen.